ನಾಯಿ ತಳಿಗಳು ಎ ಟು Z ಡ್, - ಬಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತಳಿಗಳು

ಬಿ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ತಳಿ ನಾಯಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮಧ್ಯದಿಂದ ನೇತಾಡುವ ಬಸೆಂಜಿ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಅಕ್ಷರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ

ಮಿಕ್ಸ್ ತಳಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ತಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿವೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಯಸುವಿರಾ? ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. • TO
 • ಬಿ
 • ಸಿ
 • ಡಿ
 • ಇದೆ
 • ಎಫ್
 • ಜಿ
 • ಎಚ್
 • ನಾನು
 • ಜೆ
 • TO
 • ಎಲ್
 • ಎಂ
 • ಎನ್
 • ಅಥವಾ
 • ಪಿ-ಕ್ಯೂ
 • ಆರ್
 • ಎಸ್
 • ಟಿ
 • ಯು-ವಿ
 • IN
 • ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು .ಡ್